Udlæg

Denne formular bruges af et bestyrelsesmedlem/en andelshaver/en ejer, som ønsker at få dækket udlæg eller andre omkostninger.

Undertegnede anmoder hermed om følgende beløb til dækning af udlæg/andre omkostninger.Forening

Vedhæft kvittering< TILBAGE