ØVRIG ADMINISTRATION

UDLEJNINGSEJENDOMME

Gennem vores arbejde med et betydeligt antal boliglejemål, der ejes af de andelsboligforeninger, som vi administrerer, har vi opnået fuld indsigt i lejelovens og boligreguleringslovens komplicerede regler.

 

GÅRD- OG VEJLAUG

I tilknytning til administration af andelsbolig- og ejerforeninger, administrerer vi også deres gård- og vejlaug.

 

AKTIELEJLIGHEDER

I boligformen aktielejligheder bliver der til en aktie knyttet brugsret til en lejlighed i selskabets ejendom. Boligformen er ikke særlig udbredt, men kontakt IP Administration A/S og book et møde, hvor vi kan klarlægge, hvordan vi kan være behjælpelig med administrationen af jeres aktielejligheder.

 

VIRKSOMHEDSADMINISTRATION

Vi tilbyder at varetage hele bogholderiets opgaver. Laver dit kontor en del af opgaverne selv, kan I naturligvis fortsætte med dette. Vores samarbejde tilpasses din virksomheds behov. Ændres disse behov, er vi en fleksibel samarbejdspartner.

Der gives et estimat med forudsætninger, inden du beslutter dig for, hvorvidt vi skal varetage din virksomheds bogføring.

 

Advokatvirksomheder (inkl. klientkonto)

Som en del af den daglige advokatbogføring leverer vi materialer til brug for udarbejdelse af klientkontoerklæring samt årsregnskab. Naturligt forbundne bogholderi- og administrationsopgaver på advokatkontoret kan vi ligeledes varetage. Vi kender advokatbranchen og de strenge krav og regler for din virksomheds bogholderi.

 

Normale opgaver:

 

Eksempler på øvrige opgaver: