Kompetencer

Som bestyrelse i en andels- eller ejerboligforening er det jeres opgave at sørge for, at ejendommen bliver vedligeholdt eller renoveret, så den fremstår attraktiv og sikker for beboerne. Men bygge- og renoveringsprojekter kan være både omfattende og krævende, så det kan være en god idé at involvere os hos IP Administration, allerede når I overvejer et projekt. Vi tilbyder faglig og professionel byggerådgivning og administration af jeres byggeprojekt, og vi sikrer, at jeres interesser er i fokus fra start til slut.

Vi sørger bl.a. for:

Hos IP Administration har vi flere års erfaring med både store og små byggeprojekter. Det er vores ønske at skabe mest mulig værdi for pengene – uden at I bruger penge på noget unødvendigt. Vi har stort kendskab til ejendomsadministrationsbranchen, så vi kan være garant for den gode byggeproces og et slutresultat af højeste kvalitet.Taget er som regel den bygningsdel, der er hårdest påvirket af udeklimaet. Derfor stilles der også høje krav til materialevalg, opbygning og udførelse. En tagudskiftning åbner dog også op for mange nye muligheder, når der kun står de rå spær tilbage. Måske skal der bygges en fælles tagterrasse, laves tagvinduer, udvides med kvistlejligheder eller på anden vis udnytte de uudnyttede loftsrum. Det kan være svært at overskue de mange muligheder og materialevalg. Derfor står vi klar til at hjælpe jer med at finde den helt rigtige løsning.

Når vi sammen har fundet ud af hvilken løsning, der passer bedst til jer, igangsættes den byggetekniske proces med valg af entreprenør, materialer og lignende, samt udarbejdelsen af et budget. Men også her er der mange muligheder. Skal der f.eks. være fast undertag eller banevarer? Skal I vælge tegl eller skifer? Hvordan skal tagrenderne se ud?  Vi hjælper jer med at finde den bedste løsning – selvfølgelig med respekt for kommunale lokalplaner og servitutter. Vi sørger også for at indhente de nødvendige byggetilladelser.

Hos IP Administration har vi den fornødne erfaring med tagudskiftninger, så vi nemt og sikkert kan administrere og varetage hele processen for jer. I kan blot læne jer tilbage og glæde jer til det færdige resultat.

Hvis jeres bolig ikke er korrekt fugtsikret, kan det få alvorlige konsekvenser for hele ejendommen. Fugt i fundamentet kan vandre opad mellem etagerne. Ja, faktisk kan svamp nå op i 2-3 sals højde i løbet af bare få år.

Hos IP Administration har vi flere års erfaring i at finde de bedste løsninger til både udvendig og indvendig fugtsikring. Når vi starter et fugtsikringsprojekt, kommer vi forbi og vurderer jeres behov ud fra ejendommens tilstand og beliggenhed. Nogle gange er den bedste løsning er en svanehals, der skaber ventilation indenfor. Andre gange skal der udvendig fugtsikring til i form af omfangsdræn med platonplader, der beskytter fundamentet mod opstigende grundfugt.

Når først bygningen er blevet fugtsikret, kan der være behov for en kælderrenovering. F.eks. kan gamle kælderrum i træ udskiftes med metalbure, så de ikke rådner. Der kan støbes nye gulve og indsættes cykelstativer eller anden inventar – og så vil vi også gerne sørge for, at kælderen er velbelyst og med røgalarmer, så kælderrummet opleves som trygt og brugbart for beboerne.

Hvad end størrelsen er på jeres projekt, så kan vi i IP Administration sørge for, at byggeriet bliver planlagt og udført korrekt. Og selvfølgelig uden at gå over det fastlagte budget, så I undgår dyre overraskelser.

En ejendoms facade er afgørende for et godt førstehåndsindtryk. Hos IP Administration sørger vi derfor altid for en facadeistandsættelse af jeres ejendom, hvor både æstetik og byggeteknik går op i en højere enhed.

Facader påvirkes i høj grad af vind og vejr, men også af andre ting som f.eks. luftforurening og vintersaltning. Det er med til at nedbryde facadens materialer, og med tiden vil der komme revner og skader i bygningen.

Hvis I skal i gang med en facaderenovering, er det vigtigt, at I får korrekt og faglig rådgivning, så I får et flot resultat, der holder i mange år.

Hos IP Administration har vi stor erfaring med facadeistandsættelser lige fra nedvaskning af maling og nymaling til sandblæsning og omfugning af både små og store facader. Vi har også særlig erfaring med bevaringsværdige og fredede ejendomme samt de restriktioner, der følger med, når man ønsker at istandsætte denne type ejendomme.

Der kan være mange årsager til, at man har lyst til at skifte vinduer og døre i en ejendom. Vinduerne kan være gamle og utætte, gadedøren lukker måske ikke tæt, eller der kan være et ønske om at energioptimere eller støjreducere.

I øjeblikket tilbyder Københavns Kommune bl.a., at man kan søge om tilskud til støjreducerende vinduer og ligeledes tilbyder Energistyrelsen, at man kan søge om tilskud fra bygningspuljen til energivenlige vinduer. I begge tilfælde kan vi i IP Administration hjælpe med ansøgningsprocessen, så I kan spare penge på jeres renoveringsprojekt.

IP Administration har den fornødne viden indenfor valg af både vinduer og døre. Måske har I nogle specielle ønsker til, om det skal være trævinduer eller træ/alu, om der skal være varmeregulerende ruder eller måske en særlig indvendig beslåning, der æstetisk passer til jeres ejendomme. Sammen finder vi den bedste løsning, der opfylder jeres behov og budget.

Udskiftning af vinduer er et stor indgreb i beboernes hverdag. Ofte giver det anledning til mange spørgsmål, og det kan være en større koordineringsopgave at få adgang til alle boligenheder på det rette tidspunkt. Al kommunikation og administration mellem bestyrelse, beboere og entreprenør varetager IP Administration, så I blot kan læne jer tilbage og glæde jer til det færdige resultat.

Vi kan også varetage projekter med udskiftning af gadedør eller døre til hver enkelt boligenhed. Skal gadedøren skiftes, kan vi også sørge for en dertilhørende dørtelefon eller samtaleanlæg, både med og uden video. Den nyeste model af dørtelefonen har et GSM-modul, så man som beboer både kan se og lukke besøgende ind via en app på deres smartphone. Fordelen ved denne trådløse løsning er, at den ofte er billigere og hurtigere at opsætte.

Hvad end det drejer sig om køkkentrappen eller indgangstrappen, så tilbyder vi i IP Administration at varetage projektet for jer.

En trappeistandsættelse kan være et stort eller lille projekt. Måske er der blot tale om et frisk lag maling og udskiftning af dårligt træværk på gelænderet, eller måske kræver det reparation af murværk, udbedring af sætningsskader og opretning af trappetrin. Elementer som røgalarmer og sensorstyret lys på trapperne er også vigtigt at få med, hvis I ønsker en god og velfungerende opgang for beboerne.

Vi hjælper også gerne med udskiftning af lejlighedsdørene. Både for at skabe et pænt helhedsudtryk i opgangen, men også for at skabe tryghed – f.eks. ved valg af nye sikkerhedsdøre.

Hvis jeres varmeanlæg ikke udnytter fjernvarmen godt nok, kan man i Hovedstadsområdet risikere at skulle til lommerne. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om jeres varmeanlæg fungerer korrekt. Det bør bl.a. være justeret korrekt alt efter hvor mange lejligheder/radiatorer, der er i ejendommen. Hvis varmeanlægget ikke fungerer optimalt, vil man som beboerne ofte opleve, at der enten er for lidt eller for meget varme i radiatorerne.

Det er et stort projekt at optimere eller udskifte varmeanlæg i en hel ejendom, men hos IP Administration har vi den fornødne erfaring med at styre og vejlede denne type projekter, så I kommer nemt og godt igennem. Vi kommer ud og vurderer om der er mulighed for at energioptimere jeres varmeforsyning – f.eks. ved at skifte til en nyere model med bedre energimærke. Vi hjælper også gerne med at søge om tilskud fra Energistyrelsens bygningspulje. Skulle der være problemer med isolering eller rørføring, sørger vi for, at der bliver taget hånd om dette. Naturligvis på den bedste og mest økonomisk fordelagtige måde, så foreningens budget overholdes.

At reparere eller udskifte faldstammer og vandrør er et stort og udfordrende projekt. Man skal ind i beboernes private hjem, og der skal måske brydes køkkener og badeværelser ned for at få adgang til rørføringen. Måske skal kælderrum tømmes midlertidigt. Derfor fylder koordinering og god beboerhåndtering rigtig meget i sådanne projekter. Med IP Administration som byggerådgiver er vi altid tilgængelige for både beboerne og bestyrelse, så alle kommer gennem projektet på bedst mulig vis.

Der kan være mange faldgruber i den byggetekniske håndtering. Det er f.eks. vigtigt at benytte de rette materialer, så alle brugte rør er godkendt til drikkevand. Man skal også sikre, at der lægges den rette lydisolering, så faldstammen ikke støjer hele vejen fra kælder til kvist. Endelig kan der opstå juridiske og økonomiske konflikter i forhold til reetablering, hvis lejlighederne skal nedbrydes for at få adgang til rørføringen. Vi tilbyder altid mægling og rådgivning, så der træffes det bedste valg for alle parter.

Ved altanprojekter er myndighedernes indflydelse meget stor i forhold til andre typer af projekter. Det kan være svært at navigerer i de mange kommunale regler, og generelt er altaner et meget teknisk og regeltungt område. IP Administration har rådgivet om og sørget for mange altanprojekter, så vi er helt inde i processen med ansøgninger, godkendelser og udførelse. Derudover har vi god erfaring og gode samarbejder med en række altanleverandører, så I får den helt rigtige altan og til den rigtige pris.

Der er mange muligheder ved et altanprojekt. Lige fra typen af ophæng, altanens udseende, placering, størrelse og om dørene skal åbne indad eller udad. Med så mange bolde i luften og involverede parter, kan der ske fejl og misforståelser, så man ender med noget andet end ønsket. Derfor har vi hos IP Administration styr på hele processen for jer – og en byggeforsikring, hvis uheldet alligevel skulle ske.

Hvis I skal have renoveret jeres kloak, starter vi altid med at komme ud og vurderer omfanget. Vi laver tv-inspektioner og filmer alle kloakstræk (indvendigt og udvendigt) helt frem til faldstammen. I modtager herefter en rapport, der viser skader og eventuelle brud. På baggrund af denne rapport kan vi indhente tilbud om at skifte hele eller dele af kloakken.

Ofte kan det bedst betale sig at udskifte hele kloakken, hvis der i forvejen skal udgraves. Ved udskiftning af hele kloakken undgår man at svække de gamle dele af kloakken, og man kan lave en korrekt og effektiv rottesikring.

Skal I have ny cykelparkering, skraldeskure, en legeplads eller måske et fælles grillareal? Mulighederne er næsten uendelige. IP Administration har forbindelser til landskabsarkitekter og anlægsgartnere, så vi kan hjælpe med, at I får lige netop det gårdmiljø, I drømmer om.

Vi er vant til at koordinere med den kommunale dagrenovering, så vi ved, hvordan processen bliver så nem og smidig som muligt. Hvis I står overfor en gårdsammenlægning, kan vi hos IP Administration fungere som mægler mellem de forskellige boligforeninger.

Med den fornødne erfaring i grønne og bæredygtige løsninger til uderum, rådgiver vi også gerne om mulighederne for f.eks. regnvandsopsamling, biodiversitet, grønne vægge og tage eller LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand).