ANDELSBOLIGFORENING

IP Administration A/S administrerer på nuværende tidspunkt 5.000 boligenheder fordelt på ca. 175 foreninger. Samlet administrerer vi ejendomme til en værdi af 12,0 mia. kr. med en årlig omsætning på 400 mio. kr. Vi benytter os af de mest moderne og effektive IT-løsninger, hvilket kommer kunderne til gode gennem lave priser og et højt serviceniveau.

IP Administration A/S er medlem af brancheorganisationen Ejendom Danmark. Det sikrer at vi lever op til foreningens krav om løbende uddannelse af medarbejdere, god administratorskik og vedtagne etiske normer for ejendomsadministration. Se de etiske normer for ejendomsadministration her.

Det er IP Administration A/S målsætning at fastholde og udbygge vores position som den foretrukne rådgiver for en betydelig del af Danmarks over 10.000 andelsboligforeninger.

Rådgivning af andelsboligforeninger har været en kernekompetence siden 1992 og IP Administration A/S har betydelig erfaring med alle aspekter af andelsboligretten og tilknyttede retsområder: byggesager / entrepriseret, lejeret, finansieringsret, kreditorforfølgning, eksklusion, vedtægtsændringer, rådgivning om bestyrelsesansvar, ligesom vi bistår andelsboligforeninger i retssager ved by- og landsretterne.

 

Andelsboligret, f.eks.

 

Finansiering:

 

Lejeret:

 

Vil I gerne høre mere om IP Administration som ejendomsadministrator?
Bestil et gratis og uforpligtende tilbud.