ANDELSBOLIGADMINISTRATION

IP Administration A/S er for de foreninger, der har brug for en professionel partner til opkrævning, bogføring, budgetlægning og rådgivning. Det er vores mål at lette bestyrelsens arbejde, skabe tryghed og at levere administration med engagement. Vi har gennemprøvede IT-løsninger og er i stand til at give den bedste service, der passer til jeres aktuelle behov.

 

JURIDISK RÅDGIVNING

Vi er specialister indenfor andels- og ejerboligret. Hver forening har en fast tilknyttet jurist, som kan deltage i budgetmøder, være dirigent på foreningens generalforsamling m.m. og som i det daglige er klar med relevant rådgivning vedrørende byggesager, finansiering, vedtægtsspørgsmål, eksklusionssager, lejeret m.fl.


ØKONOMI OG REGNSKAB

IP Administration A/S har stor erfaring med økonomiske problemstillinger og daglig regnskabsmæssig drift af andelsboligforeninger. En ændring i foreningens økonomi er en stor og vigtig beslutning. Det er en tillidssag og kræver den rette rådgivning. Derfor er al indledende kontakt op til en stor omlægning helt uforpligtende for jer.

Økonomiske administrationsydelser:

  • Opkrævning og rykkerprocedure
  • Betaling og bogføring
  • Kvartalvis afrapportering
  • Forbrugsregnskaber, indberetninger og reguleringer af varme-, el- og vandregnskaber
  • Lønstyring af andelsboligforeningens ansatte inkl. feriepenge, skatteafregninger m.m.

Finansiering:

  • Nybelåning (bank/kreditforening)
  • Konvertering
  • Aktiv gældspleje

AKTIV GÆLDSPLEJE

Når man som bestyrelsesmedlem i en forening skal forholde sig til de lån, foreningen har optaget, samt hvilke fordele og ulemper de respektive lån har, kan det forekomme uoverskueligt. Det er beslutninger, som påvirker hele foreningens samlede økonomi, hvorfor beslutninger om finansiering har stor betydning for foreningen som helhed, men også for den enkelte andelshaver. Vi tager i vores daglige arbejde højde for, at et lån skal stå i ejendommen i mange år fremover og bestemme boligafgiften – ikke bare for de nuværende andelshavere, men for kommende andelshavere i mange år fremover. IP Administration A/S følger nøje renteudviklingen, således at lånehjemtagelse varetages bedst muligt. Derudover overvåges andelsboligforeningens lån løbende i samarbejde med bestyrelsen.

Regelmæssige møder med banker og realkreditinstitutterne er en naturlig del af IP Administration A/S’ arbejdsform, hvor vi afstemmer hinandens forventninger. Samtidig får vi et uvurderligt indblik i institutternes arbejdsgange og politikker, og vi får afdækket tendenser i tiden og nye finansielle strømninger. Hos IP Administration A/S har vi igennem mange år rådgivet om omprioriteringer, og foreningerne har sparet mange rentekroner til gavn for budgettet. En løbende kursovervågning af alle realkreditlån giver hele tiden den bedste rådgivning for foreningens bestyrelse. Fast rente, variabel rente, rentemax, afdragsfrihed, F1-lån, Cibor 6-lån, renteswap er vanskelige emner at forholde sig til uden den uvildige professionelle rådgivning. Den får man ikke altid i penge- og realkreditinstitutterne.

WEBSITE

Få en foreningshjemmeside til jeres forening hos IP Administration A/S. Foreninger administreret hos os tilbydes en foreningshjemmeside. Herfra opnås direkte adgang til foreningens egne dokumenter, som vi løbende holder opdateret. Hjemmesiden letter bestyrelsens arbejde, styrker kommunikationen med beboerne og mellem eksterne samarbejdspartnere som f.eks. foreningens bank, revisor og forsikringsselskab.

DOKUMENTHÅNDTERING

Dokumentarkivet indeholder foreningens årsrapporter, godkendte budgetter, generalforsamlingsreferater, vedtægter, husorden, energimærke, kontaktoplysninger til foreningens faste samarbejdspartnere og meget mere. Dokumenterne er kun tilgængelige for personer med adgang til foreningens personlige loginoplysninger. Loginoplysningerne kan udleveres til foreningens beboere, bank eller evt. mæglere i forbindelse med salg, der selv kan hente og printe dokumenterne.

Med et basissite fra IP Administration A/S får din forening en flot og moderne hjemmeside, hvor foreningen selv kan personificere udtrykket ved helt eller delvist at bytte billederne ud med fotos af jeres nærområde og bygningen. Alle medlemmer i foreningens bestyrelse kan altså redigere billeder, dokumenter og opdatere nyheder.

Der er sat fokus på hjemmesidens brugervenlighed og derudover får I en brugsvejledning til, hvordan I bruger jeres foreningssite. Kontakt jeres daglige administrator for at høre nærmere om jeres muligheder for at få en foreningswebsite.