Nyhed vedr. ejerforeninger

Indlæg

Regler for udlejning

En ny lejelov med virkning fra 1. juli gør det ikke nemmere at være udlejer. Der er tale om ret omfattende ændringer, og det kan få betydelige økonomiske konsekvenser for udlejeren, hvis lejelovgivningen ikke bliver overholdt.

  1. Er du udlejer, og har du tjek på den nye lejelov, der træder i kraft den 1. juli? Her er et overblik over de vigtigste ændringer:
    • Hvis du udlejer mere end en lejlighed, har du pligt til at holde både ind- og udflytningssyn (det er i dag frivilligt). Desuden er der krav til, hvordan du skal indkalde til og holde ind- og udflytningssyn.
    • Det er ikke længere muligt at aftale i kontrakten, at lejemålet skal afleveres nyistandsat.
  • Det vil fremover kun være muligt at aftale en pligt for lejeren til indvendig vedligeholdelse (maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling). I kan altså ikke længere aftale i kontrakten, at lejeren har pligt til at vedligeholde hårde hvidevarer, blandingsbatterier, ruder m.m. Det gælder ejendomme, der hører under boligreguleringslovens kap II-IV.
  • Udlejeren har pligt til at udføre rullende 10-års vedligeholdelsesplaner, som skal opdateres hvert år. Det gælder ejendomme, der hører under boligreguleringslovens kap II-IV.
  • Det vil fremover ikke være muligt at aftale trappelejeregulering i kontrakten.
  • Der er en ny autoriseret typeformular til boliglejekontrakter på vej fra ministeriet, men den foreligger endnu ikke.

 

Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at ringe til juridisk chef, cand.jur. Birthe Abildgaard Nielsen på 33 26 00 10.